top of page

Diagnostiek

Binnen de Psychologenpraktijk Schepdaal kunnen kinderen, adolescenten en volwassenen terecht voor een diagnostisch onderzoek. Minimumleeftijd voor kinderen is ca. 4 jaar.

Kinderen en adolescenten

Gezien een vertrouwensband cruciaal is om samen een diagnostisch proces te doorlopen, wordt er in de eerste sessie(s) met kinderen en adolescenten voornamelijk aandacht besteed aan kennismaking en observaties. Nadien wordt er overgegaan naar de testafnames, die telkens op maat en individueel afgestemd worden. 

U kan binnen de praktijk terecht voor volgende onderzoeken:

  • Intelligentie onderzoek: o.m. om de verschillende aspecten van het cognitieve functioneren in kaart te brengen.

  • Aandachts- en Concentratie onderzoek: o.m. om vermoedelijke moeilijkheden en stoornissen aan het licht te brengen.

  • Belevingsonderzoek: o.m. om zicht te krijgen op de brede familiale structuur en context.

  • Autismeonderzoek: o.m. om eventuele moeilijkheden op gebied van communicatie, op sociaal vlak en de mate van flexibiliteit in denken en handelen in kaart te brengen.

Door het maatwerk kan het aantal sessies binnen een bepaalde testbatterij sterk afhankelijk zijn van o.a. de vraag, de aanwezige problematiek, het nodige materiaal,… . Één testsessie duurt maximaal 2u.

Indien aangewezen wordt er een doorverwijzing naar en samenwerking met andere disciplines voorzien. Afhankelijk van de vraag en problematiek kan dit bijvoorbeeld naar een logopedist, kinesist of ergotherapeut zijn.

Na afronding van het onderzoek wordt u, indien gewenst, doorverwezen naar een (kinder)psychiater om op deze manier een eventuele diagnose te kunnen bepalen. Tijdens een terugkoppelingsgesprek worden adviezen geformuleerd en kunnen afspraken gemaakt worden omtrent eventuele verdere ondersteuning.

bottom of page