top of page
20230525_170206.jpg

Dorien Coignau is een erkend klinisch psychologe (erkenningsnummer: 912113581) en behaalde haar Master in de Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent. Ze is eveneens erkend rouw- en verliesconsulente en tabakoloog.  In 2020 voltooide Dorien de permanente vorming Eerstelijnspychologie.

Ze vervoegde in 2015 het team in de Psychologenpraktijk Schepdaal en sinds 2022 is ze coördinator van de praktijk.

 

Daarnaast is Dorien eveneens werkzaam in een groepspraktijk te Teralfene (Affligem).

 

 

Therapeutische begeleiding

Dorien is eerstelijnspsycholoog en werkt voornamelijk volgens de principes van de cognitieve gedragstherapie. Tijdens het eerste gesprek worden uw klachten en problemen in kaart gebracht, en wordt bekeken hoe u ze kan overwinnen.


Vanuit de visie van cognitieve gedragstherapie gaat men ervan uit dat veel problemen worden veroorzaakt door negatieve gedachtepatronen en valkuilen van een persoon. Onze ervaringen, gedragingen, emoties en interpretaties worden grotendeels bepaald door wat we denken.

 

Dorien creëert de ruimte om te exploreren of de negatieve of irreële manier van denken wel helemaal correct is. Ze gaat samen met jou op zoek naar effectievere en meer realistische manieren van denken om zo een positieve gedachtenvorming te bereiken. Ze heeft aandacht voor de specifieke noden en verwachtingen van de cliënt en zorgt zo voor een behandeling op maat.

Het doel van de eerstelijnspsychologische zorg is er op gericht om uw psychologische zelfredzaamheid en autonomie te verhogen binnen uw specifieke context. Op deze manier kunnen er op korte termijn nieuwe vaardigheden en strategieën versterkt of aangeleerd worden die ook op lange termijn ondersteunend blijven werken.

 

Dorien biedt individuele therapie aan volwassenen vanaf 18 jaar met uiteenlopende hulpvragen zoals depressie, burn-out, angstproblematieken (sociale angst, dwangstoornis, paniekstoornis, fobieën), laag zelfbeeld, assertiviteitsproblemen, verwerkingsproblemen (trauma, relatiebreuk, overlijden), overspannenheid en stress,...

Bijkomende specialisaties

Rouw- en verliesbegeleiding
U kan bij Dorien terecht voor begeleiding en ondersteuning in uw rouwproces. Doorheen de levensloop kunnen we met verschillende soorten verlies geconfronteerd worden. Het verlies van een dierbare, relatie, werk, gezondheid, toekomstverwachtingen,... zijn ingrijpende gebeurtenissen en kunnen een belangrijke impact hebben op ons bestaan. Verlieservaringen en rouw horen bij het leven. Vaak zijn we hier niet op voorbereid en worden we er door overrompeld. Bovendien laat onze samenleving niet altijd voldoende ruimte voor het doormaken van een rouwproces. Rouwenden worden vaak getroost met clichés en vinden niet de nodige erkenning bij anderen. Rouw kan hierdoor verstoord raken en gecompliceerd worden. Ook door bepaalde omstandigheden oa. traumatische verlieservaringen, onveilige hechtingsgeschiedenis, negatief zelfbeeld, overspoelende emoties van schuld, schaamte boosheid, verdriet,... kunnen complicaties ontstaan in een rouwproces. Rouwbegeleiding helpt bij het vinden van de balans tussen verlies en herstel. Er wordt ruimte gecreëerd om de pijn van het verlies te uiten en bestaansrecht te geven, en door middel van concrete interventies en technieken wordt geprobeerd om een helingsproces op gang te brengen.

Rookstopbegeleiding

De kansen om succesvol te stoppen met roken en het vol te houden worden aanzienlijk verhoogd door de hulp in te schakelen van een erkend tabakoloog.

Er wordt een rookprofiel opgesteld en je krijgt informatie en advies over de hulpmiddelen die er bestaan (bijvoorbeeld medicatie en nicotinevervangers). Aan de hand hiervan wordt op zoek gegaan naar de rookstopmethode die het best bij jou past. Er wordt besproken hoe moeilijke situaties het best aangepakt kunnen worden. Na de “stopdag” wordt er verdere begeleiding en ondersteuning voorzien om moeilijke momenten te overwinnen en om innerlijke kracht te ontdekken.

Op deze manier kan het roken definitief tot het verleden behoren.

Contacteer Dorien:

0468 28 04 21

doriencoignau@gmail.com

bottom of page