top of page
foto website.jpg

Marte Van den Steen is een erkend klinisch psycholoog en behaalde haar Master in de Klinische Psychologie aan Universiteit Gent.
 

Doorheen het leven worden we geconfronteerd met tal van gebeurtenissen die op één of andere manier een invloed kunnen hebben op ons mentaal welbevinden. Soms zijn deze gevoelens en gedachten zo overweldigend waardoor het moeilijker wordt om hiermee om te gaan. Hierdoor gaan mensen deze gevoelens proberen te vermijden of onderdrukken waardoor deze een invloed kunnen hebben op zowel het leven van de persoon zelf als op zijn/haar omgeving. Het is dus belangrijk om ruimte te geven aan deze gevoelens en deze ook toe te laten. Ik ga samen met jou op zoek naar een manier om met deze gevoelens om te gaan, deze een plaats te kunnen geven om vervolgens terug controle te krijgen over jouw eigen leven.

Marte richt zich binnen de groepspraktijk voornamelijk op de begeleiding van (jong) volwassenen. Meer specifiek biedt zij psychologische ondersteuning voor onder andere emotionele moeilijkheden, hechtingproblemen, angstgevoelens en depressieve stemmingen. Daarnaast kan je ook bij haar terecht voor moeilijkheden op vlak van eten en lichaamsacceptatie; denk bijvoorbeeld aan een verstoord eetpatroon, emotioneel eten, eetbuien, negatief zelfbeeld, zelfwaarde.. Tijdens de therapie hecht zij veel belang aan begeleiding op maat aan jouw noden en behoeften. Elke persoon is uniek en vraagt dus ook een aangepaste begeleiding.


Werkwijze
Tijdens een eerste verkennend gesprek wordt er stilgestaan bij jouw hulpvraag en verwachtingen. Er wordt dieper ingegaan op welke moeilijkheden je ervaart en hoe deze een invloed hebben op jouw mentaal welbevinden. Daarnaast worden behandeldoelen opgesteld die een rode draad zullen zijn doorheen de verdere psychologische begeleiding. Tijdens de individuele begeleiding wordt gewerkt volgens de principes van de cognitieve gedragstherapie. Deze stroming stelt dat gedachten, gevoelens en gedragingen elkaar continu beïnvloeden. Wanneer men de gedachten kan veranderen, heeft dit ook een positieve impact op jouw gedragingen en gevoelens.  

 

 

Contacteer Marte:

0468 53 46 17

vandensteenmarte@gmail.com

bottom of page