top of page
image2.png

Charlotte Warrand is erkend klinisch psychologe en behaalde haar Master in de Klinische Psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel.

Vanaf oktober 2023 zal ze binnen onze praktijk aan de slag gaan. 

Charlotte biedt binnen de groepspraktijk relatie- en gezinsbegeleiding aan. Deze manier van werken is een goede keuze wanneer er zich problemen afspelen in relaties met anderen of wanneer een individu te maken krijgt met problemen die moeilijkheden geven in het gezin of de ruimere omgeving. Therapie kan zowel plaatsvinden met gezinnen, belangrijke andere, koppels of individueel

Waarvoor kan ik bij Charlotte terecht? 
⁃    Opvoedingsmoeilijkheden
⁃    Scheiding
⁃    Moeilijkheden in het vormgeven aan een nieuw samengesteld gezin
⁃    Spanningen in relatie tot andere gezins- of familieleden
⁃    Communicatieproblemen
⁃    Levensfase problematiek binnen de relatie of het gezin 

⁃    Problemen in de partnerrelatie
⁃    Seksualiteit binnen de relatie
⁃    Huiselijk geweld 
⁃    Ruzie en conflicten binnen het gezin, de partnerrelatie… 
⁃    Moeilijkheden in het aangaan van sociale interacties, het opbouwen en onderhouden van relaties 
⁃    …

Werkwijze
Tijdens de gesprekken wordt er samen met de betrokken personen aandacht besteed aan de aanwezige moeilijkheden en problemen, hoe deze zijn ontstaan en wat de impact hiervan is op ieder van hen. Er wordt gekeken naar de gewenste veranderingen en wat er nodig is om deze tot stand te brengen. Ook de krachten en de positieve eigenschappen van het systeem komen aan bod. De nadruk ligt binnen de therapie niet op het zoeken van oorzaken maar op het zoeken naar mogelijkheden om het anders te doen en hoe zo de verbinding met anderen kan hersteld worden. 

Tijdens de gesprekken wordt er, naargelang de situatie, gewerkt met een genogram, duplo-poppetjes, vragenlijsten, oefeningen… . Aan het einde van elk gesprek krijgen jullie van mij een korte vragenlijst waarop jullie kunnen weergeven hoe jullie het gesprek ervaren hebben. Deze vragenlijst helpt mij om op een goede manier bij jullie aan te sluiten. 

tarief charlotte.PNG

Contacteer Charlotte:

0484 58 19 66

psy.cwarrand@hotmail.com

bottom of page