top of page

Therapie en begeleiding

 

Een therapie start steeds met een kennismakingsgesprek  (intake) waarin wordt ingegaan op de hulpvraag/moeilijkheden en verwachtingen. Verder legt de psycholoog de eigen werkwijze uit. 

Na het intakegesprek wordt het verdere traject samen bekeken. Een intakegesprek is geen verplichting tot therapie of begeleiding. Indien nodig is doorverwijzing mogelijk.

 

Elke psycholoog heeft een eigen manier van werken volgens de eigen expertise en opleiding. Bij team kan u een overzicht vinden van de beschikbare psychologen. 

Diagnostiek

 

Er wordt gestart met een intakegesprek. Dit kan met de ouders en/of persoon in kwestie zijn. Hierbij wordt er getracht om een zo globaal mogelijk beeld te schetsen van enerzijds de aanwezige obstakels, en anderzijds de krachten van de persoon en zijn/haar omgeving. Op basis van dit gesprek wordt bepaald welke onderzoeken verder nodig zijn.

Aandachtspunten zijn het verklaren van de aanwezige moeilijkheden, alsook een zicht krijgen op de behandelingsnoden.

 

 

 

bottom of page